Alle tjenester er i vanlig drift

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelige.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
theseus.shed49.com PHP-info