Hva er e-postlister? Skriv ut

  • 122

E-postlister (også kalt distribusjonslister, listesystem eller bare mailing list) bruker du e-post til å sende meldinger om et bestemt emne til en gruppe av deltakere. En e-postliste er en liste med e-postadresser tilknyttet en enkelt e-postadresse. Et medlem sender sitt bidrag til diskusjon, nyhetsutveksling eller annet per epost til e-postlisten. En såkalt list server (programmet som styrer e-postlisten) videresender deretter e-posten til alle som står på medlemslisten.

I motsetning til nyhetsgrupper (News) eller webbaserte diskusjonsgrupper og chat kan ikke-medlemmer ikke lese meldingene til e-postlisten. E-postlister kan minne mye om News, men de har andre regler, litt annen etikette og har en tendens til å være mer fokusert på oppgitt emne.

Var dette svaret til hjelp?

« Tilbake